Back to School Plan for Parents

This is a visual, friendly, and easy document to read regarding the opening of the 2020-2021 school year.

Don't show again [x]

Grant Elementary Home

Grant Elementary School is a place where everyone exemplifies good citizenship, responsibility, and academic excellence

Upcoming Events

Kinder

Time: 8 AM – 10 AM
Aug 11

1st grade

Time: 10:30 AM – 12:30 PM
Aug 11

2nd Grade

Time: 8:30 AM – 10:30 AM
Aug 12

Latest News

Virtual Coffee with the Principal

Join us this Wednesday June 3, 2020 at 10am for a Virtual Coffee with the Principal Únase con nosotros este miércoles 3 de junio de 2020 a las 10 a.m. para un café virtual con el director Միացեք մեզ այս չորեքշաբթի, հունիսի 3-ին, ժամը 10-ին `վիրտուալ սուրճի համար Տնօրենի հետ

Enrollment for 2020-2021 School Year

Enrollment Packet Pick-up Dates Fechas para recoger paquetes de inscripción Գրանցման փաթեթի ընտրության ամսաթվերը

Summer 2020 Programs

Summer School for All! Escuela de verano para todos! Ամառային դպրոց բոլորի համար:

Virtual Coffee with the Principal

Join us May 13, 2020 at 10:00am, Click on the Read Full Story (green button) to access link to the meeting. Únase con nosotros el 13 de mayo de 2020 a las 10:00 am, Haga clic en el botón verde para enlace de acceso a la reunión. Միացեք մեզ 2020 թվականի մայիսի 13-ին, ժամը 10: 00-ին, Սեղմեք «Կանաչ» կոճակը ՝ հանդիպման հղմանը հասնելու համար

Coffee with the Principal

Join us this Wednesday May 13, 2020 at 10am for a Virtual Coffee with the Principal Únase con nosotros este miércoles 13 de mayo de 2020 a las 10 a.m. para un café virtual con el director Միացեք մեզ այս չորեքշաբթի, մայիսի 13-ին, ժամը 10-ին `վիրտուալ սուրճի համար Տնօրենի հետ

Instagram Feed

COPY/PASTE WIDGET CODE HERE
Homepage Bottom Image
“A society grows great when old men plant trees whose shade they know they shall never sit in.”
 
– Greek Proverb